Thực đơn đồ uống

Rượu mạnh
Vooka
Vang
Các loại nước ngọt

Đồ uống đặc biệt:

Chanh leo tươi